Gry
Gry w okresie wczesnego dzieciństwa są najlepszym fundamentem sukcesu w późniejszej edukacji, bowiem rozwijają wszystkie niezbędne umiejętności uczenia się.
Dodatkowe Zajęcia
Nasze dodatkowe zajęcia wyzwalają i rozwijają kreatywność, wyobraźnię, umiejętności myślenia i umiejętności społeczne Twojego dziecka.
Edukacja
W naszym przedszkolu, wykwalifikowana kadra dba o prawidłowy rozwój intelektualny Twojego dziecka.

Kilka słów O Nas

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Stworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu „Skrzacik” w Kębłowie”. Rezultatem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

ETAP I

  • Całkowity koszt projektu: 442 313,23 zł
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 375 966,24 zł

ETAP II

  • Całkowity koszt projektu: 1 276 060,68 zł
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 084 652 zł

Więcej informacji w zakładce „Projekty unijne”

 

Więcej informacji
kid_playing

Zajęcia Dodatkowe

Logopedia

zajęcia mające na celu profilaktykę wad wymowy i zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o sukcesach dziecka w dalszej edukacji; terapie powstałych już wad i zaburzeń. 

Zajęcia taneczno-rytmiczne

zajęcia mające na celu kształtowanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego. Rozwijają wyobraźnie przestrzenno-ruchową i koordynację. Celem tych zajęć jest nauka tańca nowoczesnego do muzyki rozrywkowej.

Zajęcia z psychologiem

zajęcia mające na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, a w szczególności rozwój inteligencji emocjonalnej. Poprzez zabawę rozwijamy ich mocne strony, a także budujemy postawy prospołeczne.

Język angielski

 nauka języka obcego w zakresie podstaw, zajęcia w formie gier i zabaw językowych.

Język niemiecki

zajęcia mające na celu rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zapoznanie z podstawowymi elementami języka niemieckiego, rozwijanie u dzieci motywacji wewnętrznej, stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielnej nauki języków obcych, rozwijanie u dzieci postaw otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Zajęcia plastyczne

zajęcia mające na celu rozpoczęcie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka. Rozwijają wyobraźnie i ekspresje plastyczną malucha.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

zajęcia mające na celu kształtowanie odruchu prawidłowej postawy, zapobieganie wadom postawy oraz wyrównanie zaburzeń rozwojowych. 

Zajęcia umuzykalniające

nauka piosenek, ćwiczenia słuchowe, zabawy przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej.

Piłka nożna(gra zespołowa)

zajęcia mające na celu opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”.

Zajęcia twórcze

zajęcia mające na celu rozwój zdolności twórczych oraz kreatywności, kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnych postaw twórczych, wspomaganie umiejętności pracy w grupie. 

Kółko Szachowe

zajęcia mają na celu nauczenie każdego chętnego ucznia gry w szachy – poczynając od reguł gry, kształtowanie twórczej aktywności dzieci myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów, wdrażania do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry „fair play”, ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i intuicji; zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach szachowych jak i w grze; przygotowanie uczniów do udziału w rozgrywkach i zawodach.


Przedszkole Skrzacik Kębłowo

Poniżej znajdziesz kilka wybranych zdjęć z naszego przedszkola. Zachęcamy również do odwiedzin podstrony Galeria, gdzie znajdziesz więcej materiałów!

 Pobierz Formularz Skontaktuj się z nami

Nie jesteś przekonana/y?

Jeżeli informacje zawarte na naszej stronie nie przekonały Cię do naszej placówki, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pokażemy metody naszej pracy! Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Ułatwiony dostęp