Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik"Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Stworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu "Skrzacik" w Kębłowie". Rezultatem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.
Całkowity koszt projektu: 442 313,23 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 375 966,24 zł

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i składania kart zgłoszeniowych !!! :) 

Zapraszamy do wypełnienia kart zgłoszeniowych.


Karty zgłoszeniowe można składać w placówce
lub elektronicznie na adres
skrzacik.keblowo@gmail.com

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Nasza placówka wpisana jest do rejestru Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Aby to sprawdzić kliknij tutaj.

O Nas

Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik" w Kębłowie jest placówką oświatową dla dzieci w wieku przedszkolnym działającą od 2009 r. (od 2,5 do 6 lat, tzw „"0", czyli roczne przygotowanie przedszkolne) Placówka mieści się przy ulicy Twardowskiego 6.

Zapraszamy wszystkie maluchy nad którymi opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wśród całodniowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z podstawą programową MEN-u znajdują się również zajęcia dodatkowe m.in zajęcia gimnastyczne, umuzykalniające, zajęcia z logopedą, zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i język angielski. Organizujemy również urodziny, bale, uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte z rodzicami oraz ciekawe wycieczki i zajęcia w terenie.

 Motto edukacji daltońskiej:
"Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst)

Nowoczesna alternatywna placówka wychowania przedszkolnego stawiająca nacisk na atrakcyjność zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, które wyzwalają w nim aktywność i twórczość.
Placówka opiera swoje założenia i inspiruje się edukacją daltońską.

Organizację systemu pracy stworzyła na początku XX wieku amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego".


Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności (odpowiedzialność)

2. Nauka samodzielności

3. Nauka współpracy


PLAN DALTOŃSKI :

umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka,
uczy polegania na sobie,
rozwija inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu,
inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
wyucza poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania,
wdraża do samodzielnego uczenie się dziecka w przedszkolu
wdraża do harmonijnej edukacji między nauczycielem a uczniem


DZIECKO :

wybiera te działania, który chce,
może uczyć się sam lub w grupie,
sam dostosowuje tempo nauki...
Znajdź nas na Facebooku