Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik"Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Stworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu "Skrzacik" w Kębłowie". Rezultatem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.
Całkowity koszt projektu: 442 313,23 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 375 966,24 zł

 


Zapisy na nowy rok przedszkolny 2017/2018 rozpoczęte! 


Drodzy Rodzice !!!


Z przyjemnością informujemy, iż 01.09.2017 r. przenosimy się do nowego budynku przedszkola w Kębłowie przy ul. Twardowskiego.
Nowy budynek będzie dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Oczywiście będzie przedszkolne podwórko,na którym będziemy mile spędzać czas. 

Liczba miejsc 50 dzieci (2 grupy).


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i składania kart zgłoszeniowych !!! :) 

A oto my :)

Zapraszamy do wypełnienia kart zgłoszeniowych.


Karty zgłoszeniowe można składać w placówce
lub elektronicznie na adres
skrzacik.keblowo@gmail.com
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Nasza placówka wpisana jest do rejestru Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Aby to sprawdzić kliknij tutaj.

O Nas

Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik" w Kębłowie jest placówką oświatową dla dzieci w wieku przedszkolnym działającą od 2009 r. (od 2,5 do 5 lat, tzw „"0", czyli roczne przygotowanie przedszkolne)
Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 45 (obok Szkoły Podstawowej).

Zapraszamy wszystkie maluchy nad którymi opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wśród całodniowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z podstawą programową MEN-u znajdują się również zajęcia dodatkowe m.in zajęcia gimnastyczne, umuzykalniające, zajęcia z logopedą, zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i język angielski. Organizujemy również urodziny, bale, uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte z rodzicami oraz ciekawe wycieczki i zajęcia w terenie.

 Motto edukacji daltońskiej:
"Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst)

Nowoczesna alternatywna placówka wychowania przedszkolnego stawiająca nacisk na atrakcyjność zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, które wyzwalają w nim aktywność i twórczość.
Placówka opiera swoje założenia i inspiruje się edukacją daltońską.

Organizację systemu pracy stworzyła na początku XX wieku amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego".


Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności (odpowiedzialność)

2. Nauka samodzielności

3. Nauka współpracy


PLAN DALTOŃSKI :

umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka,
uczy polegania na sobie,
rozwija inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu,
inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
wyucza poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania,
wdraża do samodzielnego uczenie się dziecka w przedszkolu
wdraża do harmonijnej edukacji między nauczycielem a uczniem


DZIECKO :

wybiera te działania, który chce,
może uczyć się sam lub w grupie,
sam dostosowuje tempo nauki...
Znajdź nas na Facebooku